Huis te Rumpt

Huis te Rumpt

In 1342 vinden we het huis en hofstad te Rumpt vermeld als eigendom van de heer Ricoud van Heeswijk, proost van de St Pieter te Utrecht, die het toen aan Reinald, hertog van Gelder, opdroeg.

In 1485 werd Willem Holl door de heer van Asperen beleend met “Huys ande hofstad….van Romd”.

In 1550 werd zij het eigendom van het geslacht van Scherpenzeel en door een erfdochter kwam zij vervolgens aan dat van de heer Heerema van Zuidwijk, die woonachtig was te Munster. Zij is in ieder geval tot 1847 zijn eigendom geweest. Tussen de Grote en het Kleine wiel in de uiterwaard bij de Molendijk stond het Huis te Rumpt. Hier staat nu nog een hardstenen veldkruis, waarin gehakt is het wapen Van Scherpenzeel en daaromheen in gotische minuskels: Int Iaer MVCXXXVII op sunte Severijnsdach opt het te Remdt blrf doot Ot van Scerpenzeel lefft XXVI, Byt voer dye zyel om Gods wyl.

Otto van Scherpenzeel was jagermeester en richter van Arnhem en Veluwezoom. Hij sneuvelde in de strijd tegen de Stichtse krijgsbenden van bisschop Rudolf van Anholt.

Referenties: