Rumpt

Rumpt speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van onze familie Versteeg. We kunnen teruggaan tot 1450, als Lambert van de Steeg in Rumpt wordt geboren. Totdat Joannes Theodorus Versteeg (1809-1848) verhuisd naar Bodegraven, wonen zijn nakomelingen in Rumpt. Ook heden ten dage telt Rumpt nog vele inwoners die de naam Versteeg of Versteegh dragen.